Toegankelijkheid

De NZa besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.

We willen graag dat onze websites voor alle doelgroepen beter te gebruiken is en daarom heeft toegankelijkheid continu onze aandacht. In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat overheidssites moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen.  Die eisen zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549

Aanpak toegankelijke website

Wij zijn op verschillende manieren bezig om de website toegankelijk te maken:

  • Maandelijks lopen wij alle redactionele content door en passen daar waar nodig aan.
  • We hebben een onderzoeksbureau gevraagd om de toegankelijkheid van de websites te onderzoeken. Rapporten volgen zodra het onderzoek is afgerond.
  • Onze video's zijn ondertiteld en uitgeschreven.

Platform Rijksoverheid Online en technische afwijkingen

Deze website gebruikt een gemeenschappelijke infrastructuur (Platform Rijksoverheid Online) die aan de functioneel-technisch eisen van de Webrichtlijnen voldoet. 

Lees meer over de technische afwijkingen van deze infrastructuur. Het onderzoeksrapport vindt u op de pagina over Toeganeklijkheid op nza.nl.

Suggesties voor onze websites of een inhoudelijk vraag?

Mist u iets binnen onze magazine of heeft u suggesties hoe wij onze magazines verder kunnen verbeteren? Wij horen dit graag. Mail het ons op webredactie@nza.nl

Heeft u een vraag over één van onze documenten, neem dan contact op met ons Informatie- en Contactcentrum.

Naar de NZa-Magazines