Marian Kaljouw
Marian Kaljouw, bestuursvoorzitter NZa

Marian Kaljouw heeft een rijke professionele en wetenschappelijke carrière in de zorg. Ze werkte als verpleegkundige, promoveerde op een proefschrift over 'Behoeften van familieleden van intensive care-patiënten' en was van 2005 tot 2012 bestuursvoorzitter van de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Ook was zij directeur van de Antoniusacademie van het St. Antonius ziekenhuis en lid van de Transitiecommissie Sociaal Domein.

"Ons grootste goed? Een goede gezondheid! Dus hebben we dat in Nederland goed geregeld. Ben je ziek, dan heb je toegang tot goede zorg. Altijd. Iedereen. Je kunt bij een deskundige terecht die een treffende diagnose stelt en aansluitend krijg je de passende behandeling. Alles van hoge kwaliteit, betaalbaar en toegankelijk. Fantastisch eigenlijk."

"Om dat te blijven leveren, moeten we keihard werken. Het is als een schoen die steeds opnieuw gaat knellen. De vraag naar zorg blijft namelijk veranderen. We worden ouder en wonen langer in ons eigen huis. De organisatie van de zorg moeten we hier op aanpassen. Dat is een beweging die nooit stopt. Vraag en aanbod komen soms wat dichter tot elkaar, en soms valt er juist een gat. In dat geval ontstaan er wachttijden."

"Wachttijd is het gevolg van een mismatch tussen vraag en aanbod. De crux zit hem in het proces van matchen. De patiënt moet zo snel mogelijk op de juiste plek terecht komen. Waar mogelijk dichtbij huis, in de eerste lijn als het kan en specialistisch als het nodig is. Om dat te realiseren is samenwerking nodig. Tussen overheid, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties. Dat is precies waar we als Nederlandse Zorgautoriteit goed naar kijken."

"We zijn dan ook blij dat steeds meer zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken maken over zorg op de juiste plek. Kijk bijvoorbeeld naar het hoofdlijnenakkoord voor de medisch-specialistische zorg. Toch komen initiatieven nog niet overal van de grond. Want voor samenwerking is vertrouwen nodig. Tussen zorgaanbieders onderling, maar ook tussen zorgaanbieders, de zorgverzekeraars en zorgkantoren."

"Bouwen aan vertrouwen kost tijd, maar juist tijd is schaars. Daarom helpt de NZa graag mee. Wij kunnen ondersteunen, een zetje in de rug te geven, regelgeving aanscherpen en toezien op het naleven van gemaakte afspraken. In dit magazine leest u hoe we dat doen. En hoewel de samenwerking soms nog stroef verloopt, moeten we ons realiseren dat we allemaal hetzelfde – hierboven beschreven – mooie doel nastreven. Door samenwerking ligt dat binnen handbereik."

Marian Kaljouw