De polismarkt

Aantal zorgverzekeraars

In Nederland zijn in 2018 23 zorgverzekeraars actief, verdeeld over 10 concerns. In 2018 is het concern IptiQ toegetreden.

Er zijn 23 zorgverzekeraars verdeeld over 10 concerns in 2018

Overzicht van zorgverzekeraars: er zijn 23 zorgverzekeraars verdeeld over 10 concerns in 2018

Bron: NZa (Modelovereenkomsten)

Aantal polissen

Het aantal verschillende polissen voor de basisverzekering is weer gedaald. Op dit moment zijn er 55 verschillende polissen op de markt (58 in 2017, 61 in 2016 en 71 in 2015). In 2018 zijn er 31 naturapolissen, 20 restitutiepolissen en 4 combinatiepolissen. Het aantal combinatiepolissen nam in 2016 sterk af ten opzichte van 2015.

Welk soort polissen worden aangeboden?
Bron: NZa (Modelovereenkomsten)
Welk soort polis hebben verzekerden gekozen?
Bron: NZa (Modelovereenkomsten) en Vektis (Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

Overstappers

In 2018 is 6,2% van de verzekerden overgestapt. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Het aantal overstappers bleef de afgelopen jaren ongeveer gelijk. Overstappen is geen doel op zich. Wij vinden het belangrijk dat mensen kiezen voor een zorgverzekering die bij hen past. Zorgverzekeraars hebben een belangrijke rol in dit keuzeproces. Wij verwachten dat zij goede informatie verstrekken die makkelijk vindbaar is en aansluit op de informatiebehoefte van mensen. Naar (gepercipieerde) overstapdrempels moet gekeken worden en waar mogelijk worden weggenomen.

Overstappercentage 2018

Overstappercentage 2018 ligt iets lager dan in het voorgaande jaar

2007: 4,5%

2008: 3,5%

2009: 3,5%

2010: 3,9%

2011: 5,5%

2012: 6,0%

2013: 7,2%

2014: 6,5%

2015: 6,8%

2016: 6,3%

2017: 6,4%

2018: 6,2%

Bron: Vektis

Collectiviteiten

Ook dit jaar is ongeveer twee-derde van de verzekerden via een collectiviteit verzekerd. Het aandeel is wel licht gedaald.

Aandeel collectief verzekerden
Bron: NZa op basis van Vektis (Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag)

In ons advies Duiding verschillen tussen polissen zijn we kritisch op de meerwaarde van collectiviteiten. We hebben zorgverzekeraars verplicht om duidelijk te maken op welke modelovereenkomst een collectiviteit gebaseerd is. Het moet daarmee voor de verzekerden direct duidelijk zijn over welke polis het gaat, zodat de verzekerde eenvoudiger alternatieven kan vergelijken.

Melding doen

icoontje van man die telefonisch melding doet

Uw meldingen en vragen in 2018

Bekijk ons overzicht met meldingen en vragen die de NZa kreeg in 2018.