Waar gingen uw meldingen en vragen over?

Waar gingen uw meldingen en vragen over in kwartaal 1 t/m 3 van 2018?

Aantallen vragen

Ambulancezorg 51

Eerstelijnsdiagnostiek 35

Apotheekzorg 108

Geboortezorg 54

Geestelijke gezondheidszorg 4462

Langdurige zorg 1637

Huisartsenzorg 232

Ziekenhuiszorg 5188

Mondzorg 555

Paramedische zorg (bv. fysiotherapie) 141

Wijkverpleging 197

Zorgverzekeraar 708

Niet voor NZa bestemd 1831

Overig 2414

Totaal 17613

Aantallen meldingen

Ambulancezorg 0

Eerstelijnsdiagnostiek 8

Apotheekzorg 39

Geboortezorg 10

Geestelijke gezondheidszorg 147

Langdurige zorg 45

Huisartsenzorg 39

Ziekenhuiszorg 143

Mondzorg 110

Paramedische zorg (bv. fysiotherapie) 41

Wijkverpleging 93

Zorgverzekeraar 287

Niet voor NZa bestemd 10

Overig 187

Totaal 1159

Uw meldingen

Meldingen onderzoeken

Icoontje van onderzoeken van meldingen met een vergrootglas

Patiënten verkeerd doorverwezen voor kosten invriezen eicellen

Een ziekenhuis verwees patiënten door naar de NZa voor de tarieven van het invriezen en bewaren van eicellen. Ook wel ‘cryopreservatie’ genoemd. Dit is onjuist. Wij stellen hier namelijk geen tarieven voor vast. We hebben daarom het ziekenhuis aangesproken op deze verkeerde doorverwijzingen. Het ziekenhuis is zelf verplicht om de patiënt zorgvuldig te informeren over de kosten. Inmiddels heeft het ziekenhuis daarom de informatie aangepast.

Toerist

Icoontje van een toerist met zonnebril en een fotocamera

Een toerist betaalt meer voor een huisartsbezoek

We kregen een melding dat toeristen bij drie huisartspraktijken meer dan normaal moeten betalen voor een (spoed)afspraak. Dit mag niet. Ook voor toeristen gelden de standaard huisartsenprijzen. We hebben de huisartspraktijken hierop aangesproken. Twee praktijken pasten hun prijzen aan. De derde praktijk stopt met haar werkzaamheden. Ondertussen is een aantal nieuwe huisartsen naar voren gekomen die mogelijk ook te hoge tarieven in rekening brengt. Zij kunnen dit najaar een brief van ons verwachten.

Uw vragen

Melding doen

icoontje van man die telefonisch melding doet

Vraag

Sinds 2017 ben ik in behandeling in het ziekenhuis. In 2018 heb ik een operatie gehad en zijn verschillende extra onderzoeken uitgevoerd. Nu krijg ik de rekening van mijn zorgverzekeraar en moet ik voor zowel de zorg in 2017 als 2018 mijn eigen risico van 2017 betalen. Klopt dit wel?

Antwoord:

Ja, dit kan soms voorkomen. Waarom dit kan is niet zo gemakkelijk in een paar woorden uit te leggen. We leggen het u daarom graag uit aan de hand van dit voorbeeld.

Tandartsinstrumenten

icoontje van tandartsinstrumenten

Vraag

Bij mijn kind is een beugel geplaatst door de orthodontist. Er is een bedrag in rekening gebracht voor 'tandtechniekkosten'. Hoe kan ik dat bedrag controleren?

Antwoord:

Als de orthodontist de materiaal- en techniekstukken niet zelf maakt, mag hij niet meer dan de inkoopprijs van de gebruikte materialen bij u in rekening brengen. U kunt uw behandelaar vragen naar de inkoopfactuur van de materialen en technieken. U kunt dan de inkoopprijs vergelijken met het bedrag op de rekening.