Waar gingen uw meldingen en vragen over?

Uw meldingen

Meldingen onderzoeken

Patiënten verkeerd doorverwezen voor kosten invriezen eicellen

Een ziekenhuis verwees patiënten door naar de NZa voor de tarieven van het invriezen en bewaren van eicellen. Ook wel ‘cryopreservatie’ genoemd. Dit is onjuist. Wij stellen hier namelijk geen tarieven voor vast. We hebben daarom het ziekenhuis aangesproken op deze verkeerde doorverwijzingen. Het ziekenhuis is zelf verplicht om de patiënt zorgvuldig te informeren over de kosten. Inmiddels heeft het ziekenhuis daarom de informatie aangepast.

Toerist

Een toerist betaalt meer voor een huisartsbezoek

We kregen een melding dat toeristen bij drie huisartspraktijken meer dan normaal moeten betalen voor een (spoed)afspraak. Dit mag niet. Ook voor toeristen gelden de standaard huisartsenprijzen. We hebben de huisartspraktijken hierop aangesproken. Twee praktijken pasten hun prijzen aan. De derde praktijk stopt met haar werkzaamheden. Ondertussen is een aantal nieuwe huisartsen naar voren gekomen die mogelijk ook te hoge tarieven in rekening brengt. Zij kunnen dit najaar een brief van ons verwachten.

Uw vragen

Melding doen

Vraag

Sinds 2017 ben ik in behandeling in het ziekenhuis. In 2018 heb ik een operatie gehad en zijn verschillende extra onderzoeken uitgevoerd. Nu krijg ik de rekening van mijn zorgverzekeraar en moet ik voor zowel de zorg in 2017 als 2018 mijn eigen risico van 2017 betalen. Klopt dit wel?

Antwoord:

Ja, dit kan soms voorkomen. Waarom dit kan is niet zo gemakkelijk in een paar woorden uit te leggen. We leggen het u daarom graag uit aan de hand van dit voorbeeld.

Tandartsinstrumenten

Vraag

Bij mijn kind is een beugel geplaatst door de orthodontist. Er is een bedrag in rekening gebracht voor 'tandtechniekkosten'. Hoe kan ik dat bedrag controleren?

Antwoord:

Als de orthodontist de materiaal- en techniekstukken niet zelf maakt, mag hij niet meer dan de inkoopprijs van de gebruikte materialen bij u in rekening brengen. U kunt uw behandelaar vragen naar de inkoopfactuur van de materialen en technieken. U kunt dan de inkoopprijs vergelijken met het bedrag op de rekening.