Karina Raaijmakers
mr. drs. Karina Raaijmakers directeur Toezicht en Handhaving

Het hele jaar door toezicht

Niet alleen tijdens de overstapperiode houden we toezicht op verzekeraars. Het hele jaar door controleren we of zorgverzekeraars zich aan de regels houden, checken we signalen en gaan we in gesprek als er problemen dreigen voor de betaalbaarheid of de toegankelijkheid van de zorg.

Lees hoe we continu toezicht houden.

Intensief toezicht op informatie zorgpolissen

Geven zorgverzekeraars in het overstapseizoen goede informatie zodat mensen in staat zijn om de zorgverzekering te kiezen die bij hen past? Dat controleert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de komende maanden. Dit jaar kijken we specifiek of de informatie over de polissen goed vindbaar is, en of zorgverzekeraars goed inspelen op de veranderende online informatiebehoefte van verzekerden.

Karina Raaijmakers: "Glasheldere informatie is belangrijk om een goede keuze voor een zorgpolis te kunnen maken."

Bewust kiezen voor een zorgverzekering

Ieder jaar kunnen verzekerden kiezen of ze hun huidige zorgverzekering houden, overstappen naar een andere polis of andere zorgverzekeraar. Opzeggen van de huidige polis kan vanaf half november tot 1 januari. Een nieuwe zorgpolis kun je tot en met 31 januari afsluiten.

Het kiezen van een zorgverzekering die bij je past is belangrijk, maar niet eenvoudig. De inhoud van de basisverzekering is bij alle polissen hetzelfde: wat er in het basispakket aan zorg zit, wordt jaarlijks vastgesteld door de Tweede Kamer. Maar er zijn ook grote verschillen in de polissen: de zorgpremie verschilt per polis, en ook het aantal zorgaanbieders waar je uit kunt kiezen verschilt.

Iedereen boven de 18 jaar moet verplicht een polis voor die basisverzekering afsluiten. Zorgverzekeraars zijn aan de andere kant ook weer verplicht om iedereen toe te laten tot die basisverzekering: het maakt daarbij dus niet uit of je veel of weinig zorg nodig hebt, oud of jong bent, rijk of arm. 

Naast een polis voor de basisverzekering kun je kiezen of je wel of geen aanvullende zorgverzekering wil afsluiten. Dat is geen verplichting: als je weinig zorgkosten maakt, is een aanvullende zorgverzekering vaak niet nodig. Maar ga je geregeld naar de fysiotherapeut, of verwacht je een forse behandeling bij de tandarts? Dan kan een aanvullende zorgverzekering handig zijn.

De juiste informatie op het juiste moment

Omdat er veel verschillende polissen zijn voor de basisverzekering en voor de aanvullende zorgverzekering, is het kiezen van een polis die bij je past niet eenvoudig. Daarom is het zo belangrijk dat de informatie over de polissen helder en begrijpelijk is, goed vindbaar, en op het juiste moment wordt aangeboden.

De NZa is tevreden dat de telefonische informatie die zorgverzekeraars geven, na drie jaar intensief toezicht op orde is. Ook de informatie over de polissen is over het algemeen goed: met de introductie van de Zorgverzekeringskaarten zijn de polissen ook beter vergelijkbaar, dat helpt. Nu moeten zorgverzekeraars ook die laatste stap gaan zetten en zorgen dat de wijze waarop zij informatie verstrekken,  ook aansluit bij de informatiebehoefte, het zoekgedrag en de belevingswereld van verzekerden. De informatie over de zorgpolissen moet daarnaast via een vast format worden aangeboden en voldoen aan de richtlijnen vanuit de Europese Unie. De informatie is dan goed vergelijkbaar.

Karina Raaijmakers: "Als informatie over de zorgverzekering aansluit bij onze informatiebehoefte, zoekgedrag en belevingswereld, dan helpt het ons echt om een beslissing te nemen."

Overzicht van vergelijkbare polissen

Sommige polissen lijken sterk op elkaar. Het is belangrijk dat verzekerden weten welke polissen dat zijn, om te voorkomen dat zij onbewust een polis kiezen waarvoor een vergelijkbaar, goedkoper alternatief beschikbaar is. De NZa controleert dan ook tijdens het overstapseizoen of zorgverzekeraars een overzicht op hun website hebben staan van polissen die ongeveer hetzelfde zijn. Dat overzicht moet goed vindbaar zijn.

Informatie over collectieve zorgverzekeringen

Collectieve zorgverzekeringen (bijvoorbeeld via een winkel, werkgever of andere collectiviteit) kunnen aantrekkelijk zijn omdat er een korting op de premie wordt aangeboden, of omdat de inhoud van het zorgpakket extra’s biedt. Om een goede keuze te kunnen maken, is het belangrijk dat verzekerden kunnen zien op basis van welke zorgpolis de collectieve afspraken tot stand zijn gekomen. Dan kun je ook de alternatieven vergelijken. De NZa toetst de komende maanden op welke manier verzekerden worden geïnformeerd over collectieve zorgpolissen en of de informatie voldoet aan de regels

Contact

Meer weten over toezicht tijdens de overstapperiode? We helpen u graag.

Telefoon: 088 - 770 8 770

E-mail: info@nza.nl