We krijgen regelmatig vragen over zorgpolissen en vergoedingen. Daar zoomen we op in. Met een filmpje, een informatiekaart, drie begrippen, vier loketten en drie belangrijke data.

Wordt uw zorg vergoed?

Het is de eigen verantwoordelijkheid van elke verzekerde om te controleren of er een contract is tussen zijn zorgverzekeraar en een bepaalde zorgaanbieder. Veel mensen vragen zich af waarom. Dit filmpje geeft meer achtergrondinformatie over de contracten in de zorg:

(Een animatie. Er komt een vrouw in beeld. Om haar heen verschijnen zorgaanbieders)

OPGEWEKTE MUZIEK

VOICE-OVER: Bij welke zorgaanbieder je terecht kunt en of jouw zorgkosten worden vergoed – hangt af van jouw zorgverzekering.  

(Beeldtitel: Kan ik bij elke zorgaanbieder terecht?)

VOICE-OVER: Kan ik bij elke zorgaanbieder terecht?

(De vrouw kijkt omhoog naar de vraag.)

VOICE-OVER: Bij de ene verzekering ben je vrij om zelf een zorgaanbieder te kiezen. Bij de ander kun je alleen terecht bij aanbieders waarmee jouw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Hierin is niet alleen de betaling vastgelegd, maar bijvoorbeeld ook de beschikbaarheid en de kwaliteit van de zorg.

(Er vallen contracten naar beneden. De vrouw zit bij de huisarts)

VOICE-OVER: Heb je zorg nodig? Dan kun je bij je zorgverzekeraar terecht voor zorgadvies.

(De vrouw zit aan een bureau en zoekt op haar computer een dermatoloog)

VOICE-OVER: Zij helpen je bij het vinden van de juiste zorg die het beste bij jouw situatie en verzekering past.

(Beeldtitel: Wanneer wordt mijn zorg vergoed?)

VOICE-OVER: Wanneer wordt mijn zorg vergoed?

(De vrouw kijkt vanaf haar bureau naar de titel die boven haar in beeld verschijnt.)

VOICE-OVER: Ga je naar een gecontracteerde aanbieder, dan hoef je de zorg niet zelf te betalen. Wel moet je rekening houden met het eigen risico. En voor sommige zorg betaal je een eigen bijdrage. In je polis staat welke voorwaarden voor jou gelden. Is er geen contract met de zorgaanbieder van jouw keuze? Dan kun je er nog steeds naartoe, maar dan kan het zijn dat je naast het eigen risico een deel van de kosten zelf betaalt. Check daarom voordat je naar een zorgaanbieder gaat welke afspraken er met de zorgaanbieder van jouw keuze zijn gemaakt en of er een contract is voor jouw behandeling, zo voorkom je onverwachte kosten. Je kunt hiervoor terecht op de website van je verzekeraar, maar je kunt het ook navragen bij de zorgaanbieder.

(Een man wordt onwel.)

VOICE-OVER: Heb je dringend ziekenhuiszorg nodig, omdat je bijvoorbeeld in levensgevaar bent, dan kun je uiteraard bij ieder ziekenhuis terecht. 

(De man ligt in het ziekenhuis op bed.)

VOICE-OVER: Of je verzekeraar er een contract mee heeft of niet. 

(Beeldtitel: Wat krijg ik vergoed?)

VOICE-OVER: Wat krijg ik vergoed?

(De titel in beeld heeft een achtergrond van woorden die verwijzen naar verschillende soorten zorg.)

VOICE-OVER: Wat je precies vergoed krijgt, lees je in de polisvoorwaarden van jouw verzekering. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met je verzekeraar, want zij helpen je graag verder. En komen jullie er samen niet uit? Dan kan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen je helpen. Ook horen wij graag van je. Jouw melding helpt ons om beter toezicht te houden op de zorg. 

Want iedere inwoner van Nederland verdient goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Meer weten? Bezoek onze website.

(Het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit. Beeldtitel: www.nza.nl)

En voor de duidelijkheid: bij spoedeisende hulp wordt altijd direct de benodigde zorg verleend, ongeacht welke polis u heeft.

Eigen risico

Vanuit de basisverzekering wordt veel zorg vergoed, maar de eerste paar honderd euro betaalt iedereen zelf. Dit eigen risico bedraagt in 2018 € 385.

Voor de volgende zorg hoeft u geen eigen risico te betalen:

 • huisartsenzorg (waaronder de huisartsenpost);
 • verloskundige zorg en kraamzorg;
 • bepaalde zorg bij een aantal chronische ziekten (Diabetes type 2, COPD en CVR);
 • wijkverpleging;
 • nacontroles bij orgaandonatie;
 • reiskosten bij orgaandonatie.
Informatiekaart voorbeeld Ziekenhuisbezoek in 2018
Informatiekaart Voorbeeld ziekenhuisbezoek in 2018 - eigen risico betalen van 2017

Soms moet u nog een bedrag uit uw eigen risico betalen voor een ziekenhuisbehandeling van vorig jaar. Dat hangt samen met de manier waarop ziekenhuizen de zorg registreren en declareren. Deze informatiekaart legt dat uit. 

Begrippen uitgelegd:

 • Vrijwillig eigen risico
  U kunt ervoor kiezen het verplichte eigen risico van € 385 vrijwillig te verhogen. Verhoogt u dat met bijvoorbeeld € 200 (maximaal is € 500 toegestaan), dan betaalt u jaarlijks de eerste € 585 uit eigen portemonnee. In ruil voor dat hogere eigen risico betaalt u minder maandelijkse premie voor de basisverzekering.

 • Gemiddeld gecontracteerd tarief
  Bij sommige polissen krijgt u alleen de zorg volledig vergoed als u naar een zorgaanbieder gaat waar een contract mee is. Het is dus belangrijk om daar goed naar te kijken als u een polis afsluit. Behandelingen van niet-gecontracteerde zorgaanbieders kunt u dan toch declareren, maar veel zorgverzekeraars vergoeden dan alleen een ‘gemiddeld gecontracteerd tarief’, gebaseerd op de gemiddelde prijs voor deze behandeling. Rekent de zorgaanbieder een hoger tarief, dan moet u dat deel zelf betalen. Vraag dus vooraf of de zorgaanbieder een contract heeft met uw zorgverzekeraar en vraag ook voordat de behandeling start bij de zorgverzekeraar wat er vergoed wordt.

 • Preferentiebeleid
  Van veel medicijnen bestaan diverse merken, die onderling in prijs variëren. Wanneer er meerdere varianten zijn met dezelfde werkzame stof en sterkte, kan een zorgverzekeraar ervoor kiezen alleen de goedkopere variant te vergoeden. Dit preferentiebeleid is goed om de zorg betaalbaar te houden. Wanneer de (huis)arts een medische noodzaak ziet voor een andere variant, zal de zorgverzekeraar wel een duurder medicijn vergoeden. 

Contact

Andere vragen? We helpen u graag verder.

Telefoon: 088 - 770 8 770

E-mail: info@nza.nl

Belangrijke data

 • 12 november 2018 – Premies en voorwaarden bekend van de zorgpolissen 2019
 • 31 december 2018 – Laatste dag opzeggen huidige zorgverzekering
 • 31 januari 2019 – Laatste dag voor het afsluiten van een zorgpolis voor 2019 

Meer informatie?

 • Voor alle vragen over polissen en vergoedingen, kijk op de website van uw zorgverzekeraar. Ook is de zorgverzekeraar het eerste loket voor vragen over wachttijden of zorgbemiddeling. 
 • Voor alle informatie over de zorgverzekering, het basispakket in 2018 en 2019 en de toeslagen, kijk op www.ikregelmijnzorggoed.nl.
 • De overheid bepaalt voor welke zorg de eigen bijdrage geldt en hoe hoog die bijdrage is. Kijk op 'Wanneer betaal ik een eigen bijdrage voor zorg?'.