Ruud Klarenbeek
Ruud Klarenbeek, JP van den Bent stichting

Het experiment ‘Integraal anders verantwoorden’ in de gehandicaptenzorg,  begon voor de JP van den Bent stichting (ondersteuning aan 3800 cliënten in 120 gemeenten, op basis van 92 contracten) al langer geleden…

Andere afspraken maken

De traditionele verantwoording kostte veel tijd en geld, en voelde aan als een verplicht nummer voor toezichthouders zonder inzicht te bieden in de waarde van de geleverde zorg. Daarom koos bestuurder Ruud Klarenbeek met zijn team een andere weg: integrale verantwoording voor álle stakeholders, op basis van de speelruimte die zij boden (afzien van de gebruikelijke rapportages) en op basis van goede afspraken met onder andere de accountants. "Accountants controleren de afspraken die gemaakt zijn met partijen en partners. Daar ben je zelf bij. Te vaak hoor ik het argument dat iets 'moet van de accountant'. Ga eerst eens in gesprek."

"Te vaak hoor ik het argument dat iets moet van de accountant"

Doorslaggevend was de conclusie van de Algemene Rekenkamer na bestudering van de nieuwe vorm van verantwoorden door de JP van den Bent stichting. Die conclusie luidde: de som van gemeten kwaliteit van dienstverlening (lees cliënt-tevredenheid en/of tevredenheid van naasten) plus de gemeten kwaliteit van arbeid (lees medewerkerstevredenheid) is rechtmatig geleverde zorg.

Zorgvuldig bevragen van cliënten, naasten en medewerkers

Voor Ruud Klarenbeek erkenning en een heel belangrijke uitspraak, waar je geen speld tussen krijgt. Ook niet als het gaat om cliënten die misschien wel nooit tevreden (kúnnen) zijn: “Pubers die gedwongen worden opgenomen hebben we ook. Die zijn natuurlijk niet tevreden. Maar ze hebben familie die je kunt betrekken.”

Vanzelfsprekend zijn de metingen van belang; het gaat niet om een simpel vragenlijstje, maar om een reeks van zorgvuldig gekozen onderwerpen waarop zowel cliënten, naasten en medewerkers op worden bevraagd. Daarnaast zijn er randvoorwaarden: financieel moet de boel op orde zijn en de organisatiecultuur moet gezond en open zijn. Uiteindelijk vormt de interne sturing de basis voor externe verantwoording, met als ‘knoppen’: dienstverlening, arbeid, middelen en intern toezicht.

Het is voor de organisatie een proces dat tijd vergt: “Eenvoud, moed, doorzetten en anderen meenemen…” Het resultaat? Winst in alle opzichten, betrokken medewerkers, relatief weinig last van de personeelstekorten en actieve participatie: “Als iemand zegt dat er een tillift nodig is, zeggen wij: bestel ‘m zelf maar rechtstreeks. Dat gaat altijd goed, en het scheelt heel veel tijd en papierwerk.”

Lees meer over het integrale kwaliteitsdocument op de website van JP van den Bent.

Ruud Klarenbeek