Sam Siemssen
Sam Siemssen, Gezondheidscentra Nijkerk

Er wonen rond de 33.500 mensen in Nijkerk. “Alle inwoners ontvangen zorg van minimaal 1 van de bij ons aangesloten zorgverleners”, vertelt Sam Siemssen, directeur Gezondheidscentra Nijkerk. “Dit betekent dat als wij een project doen, zoals het longzorgproject, de hele populatie geïncludeerd is.” De organisatie is een regionaal samenwerkingsverband, waarbij alle eerstelijns zorgverleners in Nijkerk aangesloten zijn. Vanuit 2 locaties werken zorgprofessionals zoals huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten multidisciplinair samen.

Meerjarencontract longzorg

Siemssen spreekt op het innovatiecongres over een uniek zorgcontract dat zijn stichting sloot met zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Een contract voor 3 jaar waarin niet de productie- maar het resultaat centraal staat. “Die resultaten zijn: betere kwaliteit van zorg, betere gezondheid van onze populatie en dat tegen lagere kosten. Later hebben we daar nog een 4e doel aan toegevoegd: meer werkplezier voor de zorgverlener.”

"De wens is één generieke aanpak van chronische zorg"

Het contract ging 4 jaar geleden in. Siemssen: “Als je afgerekend wordt op resultaat en daar een integrale vergoeding voor krijgt, creëert dat ruimte en vrijheid. Ruimte en vrijheid om te zorgen zoals het veld wíl zorgen. Om domein overstijgend samen te werken en uit te gaan van de juiste zorg op de juiste plaats.” Het contract werd om te beginnen afgesloten voor longzorg. Verschillende professionals werken nu samen aan de zorg voor de 470 COPD-patiënten in Nijkerk.

Meten en bijhouden van resultaten

In het begin van het traject liep de organisatie tegen hindernissen aan. Dat leverde de nodig uitdagingen op, vertelt Siemssen. “Het meten en bijhouden van resultaten was moeilijker dan gedacht. We stuurden blind in het begin. We waren een keihard contract aangegaan en pas 1,5 jaar later waren we in staat om de behaalde resultaten te evalueren. Gelukkig stonden alle partijen, waaronder Zilveren Kruis, heel lerend in het proces. Dat, plus het vertrouwen, was doorslaggevend voor ons succes.”

Op de resultaten tot nu toe is Siemssen trots. “Op alle vier de vlakken geven de resultaten positieve uitslagen.” Het contract is dan ook verlengd. De stichting wil graag opschalen naar andere chronische aandoeningen zoals diabeteszorg. “De wens is één generieke aanpak voor de gehele chronische zorg. Opschaling van het contract naar alle kwetsbare patiënten in de gemeente, dat is ons uiteindelijke streven.”

Meer lezen?

Ga naar de website van Gezondheidscentra Nijkerk.

Sam Siemssen