Instituut voor briljante mislukkingen
Paul Louis Iske - Instituut voor briljante mislukkingen

Wat kunnen we leren van het onverwachte? Dat is de vraag die Paul Louis Iske opwerpt tijdens het innovatiecongres van de NZa. Paul is professor open innovation en business venturing aan de Universiteit Maastricht en oprichter en Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Zijn doel? Begrip kweken voor de complexiteit van innovatie en ondernemen.  

Dynamisch systeemdenken

Iske: “De wereld om ons heen wordt steeds complexer, intrinsiek onvoorspelbaar in al zijn facetten. Het is daarom onmogelijk om vooraf exact te weten wat de uitkomst zal zijn van vernieuwingen, en dus ook van innovatieve projecten. Je zult altijd hobbels of onverwachte situaties tegenkomen waar je mee om moet gaan.”

Iske stelt dat de complexe werkelijkheid van vandaag, van ons vraagt dat we:

  • Om leren gaan met verandering
  • Om leren gaan met anderen
  • Om leren gaan met onzekerheid
  • Samenvattend: Om leren gaan met de realiteit

Wie een innovatie invoert en daarbij geen rekening houdt met deze aspecten, zal waarschijnlijk kunnen rekenen op deze uitkomst:

NT (Nieuwe Technologie) + OO (Oude Organisatie) = DOO (Dure Oude Organisatie)

Om dat te voorkomen, is het juist goed om (briljant) te falen en daarvan te leren, stelt Iske. Om te proberen en te verkennen, om te gaan met de hobbels en toevalligheden die je tegenkomt en de lessen die je hebt geleerd te delen met anderen. Ook als een vernieuwing dan niet lukt, is het project geslaagd te noemen: een briljante mislukking.
 

Faalopbrengsten

Paul Iske wantrouwt de zeer gedetailleerde projectplannen waarbij in detail staat wat de uitkomst zal worden en wanneer dat resultaat bereikt zal zijn. “Dit is vaak een verzameling leugens om ervoor te zorgen dat een ander besluit wat jij wil dat er besloten wordt”, aldus Iske.

Een briljante mislukking komt volgens hem niet tot stand door een gedetailleerd en uitgebreid businessplan, maar door de volgende elementen: 

Visie
Inspiratie
Risicomanagement
Aanpak
Leren
 
Bij het uitwerken hiervan is het vooral belangrijk om de hoofdlijnen te beschrijven, en niet alle mogelijke details, volgens Iske. “Einstein gaf deze tip ons al: maak de dingen zo simpel mogelijk, maar ook niet simpeler dan dat.”

"Sta ook stil bij de faalopbrengsten van een mislukking"

Bij mislukkingen denken we vaak alleen aan de kosten die dit met zich mee heeft gebracht: de faalkosten. Iske: “Dit maakt dat we mislukkingen liever zo snel mogelijk vergeten. Maar veel beter is het om ook stil te staan bij de faalopbrengsten van een mislukking: Wat heeft dit project ons opgebracht aan waardevolle inzichten? Wat leer ik hier van?”

Briljanten Mislukkingen Award Zorg 2018

Janneke Wittekoek en Peter Wouters hebben de Briljante Mislukkingen Award Zorg 2018 gewonnen. Wittekoek kreeg de publieksprijs voor een project voor opsporing van erfelijke aandoeningen. Wouters was favoriet bij de jury met een casus financiering voor hartrevalidatie.

Dat meldt het Instituut voor Briljante Mislukkingen op 5 december.