Joep Teijink
Joep Teijink, chirurg en voorzitter ClaudicatioNet

“Bij een patiënt met etalagebenen had ik twee keuzes. Ik kon loopadvies geven of dotteren.” Die laatste optie was veel interessanter voor een arts die interventie gericht is opgeleid, vertelt vasculair chirurg Joep Teijink. Tót hij tot een ander inzicht kwam.

Teijink is voorzitter van ClaudicatioNet, een landelijk netwerk voor beweeg- en leefstijlbeïnvloeding bij mensen met etalagebenen. In ClaudicatioNet staat de aandoening perifeer arterieel vaatlijden (PAV) centraal. Veel mensen met PAV hebben ook claudicatio intermittens, oftewel etalagebenen. “In Nederland alleen al zijn er zo’n 25.000 nieuwe patiënten per jaar.”

"Binnen 37 sessies moet het gebeuren"

Een grote groep patiënten dus, waarbij de vraag rees of een interventie wel de beste optie was. Teijink: “Uit onderzoek bleek dat loopadvies net zo goed werkt als dotteren. Voeg je daar nog leefstijlaanpassing, gedragsverandering en andere adviezen aan toe, dan wint deze conservatieve tak het zelfs ruim van de interventie.”

Reden genoeg voor Teijink om zich te focussen op gesuperviseerde looptherapie. “En als een patiënt op de loopband staat, moet je het toch ergens over hebben. Leefstijl hoort daar als onderwerp zeker bij.”

Digitaal netwerk voor fysiotherapeuten

Een studie, 4 proefschriften en een subsidie van het innovatiefonds later, kon hij in 2011 een digitaal netwerk bouwen. In 2016 had ClaudicatioNet landelijke dekking. “Ons systeem is gelinkt aan meer dan 2200 EPD’s van door ons getrainde fysiotherapeuten. ClaudicatioNet biedt naast training onder meer een jaarcongres, een digitaal portfolio en data waarmee fysiotherapeuten kunnen benchmarken.”

In duidelijke visuals zien de zorgprofessionals proces- en uitkomstindicatoren terug. Elke fysiotherapeut kan in zijn portfolio zijn eigen prestatie vergelijken met zijn tien dichtstbijzijnde concullega’s én met de 10% landelijke best performers. “Kwaliteit is voor ons netwerk van groot belang. Evenals doelmatigheid: binnen 37 sessies moet het gebeuren.”

Chronisch ZorgNet

Maar dat is niet alles. In oktober 2018 kreeg ClaudicatioNet een subsidie voor de opschaling naar Chronisch ZorgNet. “Dit richt zich op chronische aandoeningen als COPD en cardio-revalidatie, die veel risicofactoren overeenkomstig hebben met PAV. De behandeling van al deze aandoeningen heeft veel overlap. Onze therapeuten kunnen met hun kennis over PAV, co-morbiditeit en leefstijlbegeleiding ook bij deze patiënten in de nabije toekomst een verschil maken.”

Meer lezen?

Kijk dan op de website van ClaudicatioNet.

Joep Teijink