Abonneren

Abonneer u op dit magazine.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) staat voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Zorgvernieuwing die meer kwaliteit per zorgeuro biedt draagt bij aan de betaalbaarheid en gezondheid van alle mensen. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe behandeling of diagnostiek, maar ook de inzet van ICT en e-health. 

Voor de NZa is innovatie in de zorg geen doel maar een middel, om te werken aan méér waarde voor burgers per zorgeuro. Met nadruk zeggen we ‘om te werken aan’ want dat is het lastige bij innovatie: als je eraan begint kun je er met je team in geloven, je kunt een goed verhaal hebben en een perfecte businesscase. Maar of de innovatie ook echt een succes wordt? Dat weet je vaak pas jaren later.

Yolande Waterreus en Melvin Samsom
Yolande Waterreus, projectleider Innovatie tijdens het NZa innovatiecongres

Vallen en opstaan

In de praktijk is innoveren mensenwerk, met regelmatig vallen en opstaan: het vraagt doorzettingsvermogen. Dit thema hebben we nadrukkelijk op de agenda geplaatst tijdens ons innovatiecongres op 6 december 2018. Na een aantal jaren, kun je je innovatie zelf een groot succes vinden, maar dan is het zaak ook anderen daarvan te overtuigen.

"Uit onderzoek blijkt dat de innovatiecyclus in de zorg nu zo'n 10 tot 20 jaar in beslag neemt"

Wat levert het op?

Het is belangrijk dat er sprake is van gezondheidswinst, van een betere kwaliteit van zorg of dat er minder kosten gemaakt worden zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit. Uit onderzoek en praktijk blijkt dan ook dat de innovatiecyclus in de zorg, zo’n 10 tot 20 jaar in beslag neemt.

Een goed idee moet zich eerst daadwerkelijk bewijzen. Daarna kan het pas landelijk worden uitgerold. Bij het zich bewijzen en opschalen heeft ook de NZa een rol: wij bekijken of er een specifieke declaratietitel nodig is of niet. Indien nodig maken we een specifieke declaratietitel. Ook monitoren we de toegankelijkheid van zorginnovaties (VWS). De voorwaarden die wij stellen aan een bredere introductie van zorginnovatie, beïnvloeden de doorlooptijd van een zorginnovatie.  

NZa helpt zorgvernieuwers op weg

Wij willen experimenten de wind in de zeilen geven door ze tijdelijk van een passende prestatie voor de bekostiging te voorzien via onze beleidsregel innovatie. Zo krijgen zorgaanbieders de kans om zorginnovaties verder te ontwikkelen. Andere zorgaanbieders en verzekeraars kunnen bij het experiment aansluiten waardoor er olievlekwerking ontstaat.

De NZa is nadrukkelijk betrokken bij het vraagstuk van structurele financiering wanneer de experiment periode afloopt. Zo dragen wij bij aan versnelling en opschaling van zorginnovatie. Voor de NZa is innovatie een belangrijk speerpunt. Wij willen zorginnovatie stimuleren en een bijdrage  leveren aan het verkorten van de innovatiecyclus voor kansrijke zorginnovaties. Dat betekent dat we - meer dan in het verleden - zorgvernieuwers op weg willen helpen en versterken. Hierbij houden we natuurlijk altijd de maatschappelijke waarde in het oog.

In gesprek met voorlopers en wetenschappers

Thema’s die de NZa momenteel op de agenda heeft zijn: e-health, waardegedreven zorg, netwerken (samenwerken tussen professionals over de schotten tussen de verschillende wetten), preventie en integrale zorg. Op deze thema’s geven we gericht informatie over de mogelijkheden in de bekostiging en laten we goede voorbeelden zien. We gaan we in gesprek met voorlopers en wetenschappers die zich bewegen op deze thema’s.

Uiteraard kijken we ook naar onze eigen rol: we zoeken naar verbeteringen in de regelgeving die zorginnovatie op deze thema’s meer de wind in de zeilen kan geven. Voorheen waren we vooral gericht waren op ‘hindert de regelgeving niet’. Nu zijn we gericht op stimuleren. Een belangrijke randvoorwaarden is het voorkomen van onnodige bureaucratie.

We krijgen veel positieve reacties op deze themagerichte benadering. Daarom gaan we er de komende jaren zeker mee door en waar nodig zetten we er een tandje bij. We zoeken daarbij actief de samenwerking met andere overheidsorganisaties als de Inspectie voor Gezondheidszorg en jeugd en Zorginstituut Nederland, want samen bereik je meer dan alleen.

(Een robotische beweegt vingers op een zwarte achtergrond.)

INSPIRERENDE MUZIEK

VOICE-OVER: Heb je een idee om de zorg die jij levert te innoveren? Wie weet is jouw idee te bekostigen. Een aanvraag hiervoor doe je in drie stappen.

(Het beeld splits in drieën. Links staat het getal 1 met daaronder een pc. In het midden het getal 2 met een mobiele telefoon eronder. Rechts staat het getal 3 met de Overeenkomst Innovatie eronder.)

VOICE-OVER: Stap 1: Ga bij een zorgverzekeraar, zorgkantoor of bij ons na of er niet al een zorgprestatie bestaat voor jouw idee en controleer of jouw idee niet al onderdeel is van een experiment.

(Boven een pc staat de link https://puc.overheid.nl/nza)

VOICE-OVER: Want misschien kun je aansluiten bij een bestaand experiment. Een overzicht hiervan vind je op ons documentenplatform bij 'Lopende innovatie-experimenten'.

(Een pc staat in beeld. Ervoor verschijnt het getal 2 met daaronder de tekst 'Overleg'.)

VOICE-OVER: Stap 2: Is er geen lopend experiment voor jouw idee en kan jouw idee niet met de bestaande zorgprestaties bekostigd worden overleg dan met een zorgverzekeraar of zorgkantoor of, als je zelf een van beide bent, met een zorgaanbieder. Jullie kunnen dan samen kijken of het idee uitgevoerd kan worden.

(Mensen overleggen aan tafel. Ervoor verschijt het getal 3 met daaronder de tekst 'Vul in'.)

VOICE-OVER: Stap 3: Willen jullie een experiment bekostigen? Vul dan samen de 'Overeenkomst Innovatie' in. Dit staat ook op ons documentenplatform. Wij beoordelen jullie aanvraag en nodigen jullie uit om de aanvraag toe te lichten. Binnen uiterlijk acht weken na het indienen van de aanvraag hoor je van ons. 

We kijken uit naar jouw innovatieve idee. Want iedere inwoner van Nederland verdient goede, betaalbare en toegankelijke zorg. En daar zetten we ons samen voor in. Nu, en in de toekomst.

Meer weten? Bezoek onze website en kijk onder jouw zorgsector.

(Het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit. Beeldtitel: www.nza.nl)