Contract tussen: Ggz-aanbieder Vincent van Gogh en VGZ
Duur: 5 jaar, van 2017 tot en met 2021
Innovatief omdat:

Het gaat om een 5-jarig contract
waarin veel focus ligt op zorginnovatie.

Doel

  • Vincent van Gogh: "Persoonsgerichtere zorg, die tegelijk efficiënter is. We zetten de patiënt centraal, niet de aandoening. Dat doen we door innovaties met onze ketenpartijen in de zorgnetwerken en door technologische en digitale oplossingen in te zetten. We bieden hierdoor kwalitatief goede zorg tegen lagere kosten."
  • VGZ: "We willen de GGZ toegankelijk houden voor de meest kwetsbare mensen. Het gaat om zorg die bijdraagt aan een sneller herstel, waarin de cliënt zelf meer regie heeft en met de behandelaar kijkt welke zorg passend is. En dat over de domeinen heen waarbij uiteindelijk ook de zorgkosten omlaag gaan."

Belangrijke voorwaarde

  • Vincent van Gogh: "Je kunt alleen succesvol innoveren als je dit doet vanuit de professional én de client. De professional komt met nieuwe initiatieven die wij vervolgens in een pilot uitvoeren."
  • VGZ: "Vertrouwen, regionale ligging en een organisatie die wíl. Je kunt niet voorzien wat er in de jaren die komen zal gebeuren. Dus als het spannend wordt, dan is het zaak elkaar ook vast te houden. Daar heb je vertrouwen voor nodig. De ligging is van belang omdat we impact willen hebben voor onze verzekerden." Het laatste ingrediënt heeft te maken met de bekostiging. "In het huidige systeem krijg je meer omzet, als je meer zorg verleent. Daarom moet je een bestuurder vinden die zegt: mijn groeistrategie is krimp. En dan gaan wij kijken hoe we als zorgverzekeraar financiële zekerheid kunnen faciliteren op de langere termijn."
Fieke van Casteren
Fieke van Casteren, directeur PSYLAB

VINCENT VAN GOGH

Ze waren een hiërarchisch georganiseerde black-box zoals veel ggz-organisaties. Maar met de komst van een nieuwe bestuurder bij Vincent van Gogh kwam tevens een nieuwe focus. "We wilden de patiënt faciliteren en het mogelijk maken dat hij ook daadwerkelijk de regisseur kan zijn van zijn eigen zorgproces. Daarom zijn we zowel in- als extern meer gaan samenwerken in de keten, om zo door te groeien naar een netwerkorganisatie."

Aan het woord is Fieke van Casteren. Ze is directeur van PSYLAB: het onderdeel van Vincent van Gogh dat zich bezighoudt met zorginnovaties in de ggz. Want sinds die frisse wind een aantal jaren waait, veranderde er veel bij de zorginstelling. Na een interne reorganisatie, volgde de blik naar buiten. "We hebben een visie ontwikkeld over de zorg van de toekomst." Dat betaalde uit, want anno 2019 staan er meer dan 30 zorginnovaties op de teller. En er is dat contract met VGZ.

Innoveren

Het eerste meerjarencontract tussen Vincent van Gogh en VGZ liep al in 2015 en 2016. "Toen ontdekten we hoe het proces van innoveren werkt." Hierna volgde het contract van 5 jaar. "Hierin geven we onze innovatieambitie weer. We kijken hoe we de zorg kunnen verbeteren en werken steeds meer in netwerken. Mét technologische en digitale ondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn inzet van Virtual Reality brillen, beeldbellen met cliënten (ook in groepen) en digitale behandelingen."

Elke vernieuwing begint met een idee. "Dat kan het best in de praktijk ontstaan." Bij Vincent van Gogh wordt er vervolgens gespard met een interne innovatieleider om het idee rijker te maken. "Daarna gaan we met de relevante medewerkers en ketenpartijen om tafel." In 3 boosterdagen wordt het idee uitgewerkt tot een werkbaar prototype met een business case en implementatieplan. De pilot, liefst kleinschalig, kan dan snel van start.

Een voorbeeld

Eén van de zorginnovaties is beeldbellen met een patiënt die opgenomen is geweest bij het Centrum voor Angst en Dwangstoornissen. "De klinische opname verkorten we hiermee van 12 naar 8 weken. Hierna wordt de patiënt 8 weken ambulant ondersteund. Die verkorting is mogelijk, doordat we patiënten thuis volgen met beeldbellen. De patiënt kan eerder naar huis, wat fijn is, en het scheelt in de kosten." Doordat de patiënt in z’n eigen omgeving verblijft, kan de behandelaar ook de prikkels daar meenemen. "Dat helpt de patiënt in zijn herstelproces. Dus het komt ook de kwaliteit van de behandeling ten goede."

Gerjan Prins
Gerjan Prins, strategisch innovatie manager bij Coöperatie VGZ

"Een meerjarencontract zoals dit zet je niet in een week in elkaar."

VGZ

"Een meerjarencontract zoals dit zet je niet in een week in elkaar. Het is een behoorlijk traject wat je gezamenlijk aflegt." Gerjan Prins is strategisch innovatie manager bij Coöperatie VGZ. Hij vertelt dat het contract met Vincent van Gogh ontstond na intensieve gespreksvoering. "We wilden vooral de inhoud van de zorg centraal zetten en het niet alleen over geld hebben."

Behandelaar op de zeepkist

Het meerjarencontract en de samenwerking met Vincent van Gogh is een van de vele samenwerkingen waarbinnen VGZ werkt aan nieuwe initiatieven. Onder de noemer zinnige zorg vragen ze aan behandelaren met problemen en oplossingen uit de praktijk te komen. "De mensen die met de voeten in de dagelijkse praktijk staan, daar begint het. We maken een business case met hen. Maar al klopt die case als een klok, in de praktijk kan het anders uitpakken." Daarom testen we de oplossing altijd eerst in een kleine pilotsituatie. "Als het werkt, dan brengt de behandelaar die het bedacht heeft het idee verder. Hij is de ambassadeur en gaat de zeepkist op."

Een voorbeeld hiervan is de boostersessie. "Dit zet een zorgaanbieder in voor patiënten met persoonlijkheidsproblematiek die een terugval krijgen. Deze patiënten hebben al een behandeling gehad." In plaats van hem weer op de wachtlijst in de specialistische ggz te zetten, krijgt de patiënt in een aantal sessies in de generalistische basis ggz een herhaling van de behandeling. "Dat geeft vaak al de juiste handvatten om weer door te kunnen." Zo komen er minder mensen op de wachtlijst te staan. En de mensen die wél op de wachtlijst staan? Dat is ook echt de doelgroep die moet worden behandeld in de specialistische ggz. Win-win dus. "Een voorbeeld dat we landelijk willen opschalen, want de huidige wachttijdenproblematiek staat bij ons met stip op 1."

Resultaten

Zinnige zorg, en ook specifiek het contract met Vincent van Gogh werpt z’n vruchten af. "We hebben bewijs dat zinnige zorg werkt. Het aantal ligdagen is fors naar beneden gegaan, de behandelduur ook. De prijs per cliënt daalt. Dus ja, de eerste resultaten zijn hoopgevend." Van deze resultaten maakt VGZ good practices. "Die brengen we naar onze reguliere landelijke zorginkoop. Zij nemen ze in een koffertje weer mee naar andere aanbieders. Het kan dan in de inkoop van 2020 meegaan. Zo zorgen we samen met zorgaanbieders voor betere zorg en voor beheersing van de kosten."

Innovatief contract