Onderdeel van het contract tussen: Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en Arkin
(aanbieder van specialistische ggz)
Experiment voor: Voorlopig 1 jaar
Innovatief omdat:

Het experiment legt de focus op waardegedreven verantwoording. De zorgverleners besteden minder tijd aan administratie en meer tijd aan zorg.

Doel

  • Zilveren Kruis: "Meer waarde voor de patiënt."
  • Arkin: "De toegang, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg verbeteren door te stoppen met onnodige administratie zaken. Daardoor hopen we ook het werkplezier te vergroten. Hopelijk gaan dan weer mensen kiezen voor de ggz en blijven ze ook werken in de ggz."

Belangrijke voorwaarde

  • Zilveren Kruis: "Om echt iets te bereiken moet je als zorgverzekeraar en zorgaanbieder samenwerken. We hebben allebei een andere rol maar dezelfde uitdagingen: goede betaalbare zorg. Die rollen zijn belangrijk om te zien en aanvaarden. Vervolgens is het essentieel voor een experiment om elkaar te vertrouwen. Arkin en wij hebben een rijke historie en weten wat we aan elkaar hebben."
  • Arkin: "Je moet echt een band met elkaar hebben. Die hebben wij van oudsher met Zilveren Kruis. We hebben geen geheimen maar zijn transparant. We vragen mensen van het inkoopteam bijvoorbeeld mee op werkbezoek. Maar je moet ook zelf verantwoordelijkheid nemen. Niet alleen met de vinger wijzen naar anderen, maar kijken wat je zelf kan veranderen. Wij hadden bijvoorbeeld veel formulieren ontwikkeld die op de plank bleven liggen, dus onnodig waren."
Marieke Boele van Hensbroek en Job van Huizen
Marieke Boele van Hensbroek, zorginhoudelijk adviseur ggz - Job van Huizen, zorginhoudelijk adviseur ggz

ZILVEREN KRUIS

Het was een lang gekoesterde wens van Arkin om te werken aan waardegedreven verantwoording. "En wij zijn daar ook naar op zoek”, vertelt Marieke Boele van Hensbroek, zorginhoudelijk adviseur ggz. In mei 2018 gingen de partijen nadenken: hoe kunnen we meer tijd voor zorg en meer werkplezier realiseren? "Je moet elkaar dichtbij houden. Samen goed bedenken wat je doelen zijn. Dat kost van beide partijen tijd en inzet, maar het betaalt zich uit." In januari 2019 ging het experiment van start. "Het tempo waarin we dit experiment opgezet hebben, laat zien hoe serieus we het allemaal namen."

"Hoe kunnen we meer tijd voor zorg en meer werkplezier realiseren?"

Signalen

De uitkomsten zijn nog niet bekend, maar na de eerste evaluatie zijn de signalen positief. Job van Huizen, zorginhoudelijk adviseur ggz bij het team Naleving & Controle: "Ik schoof onlangs aan bij een werkgroep met behandelaren van Arkin. Zij bespreken eens in de twee weken de plussen en minnen die ze ervaren. Ze vertelden dat ze elke dag blij zijn met het experiment." Naast dat dit soort reacties leuk zijn om te horen, leveren ze ook nuttige discussies op volgens Van Huizen. "Wat mag ik registreren? Wat moet ik verantwoorden? Daar spreken ze over. Die discussie, dat is ook winst."

Vervolg

Ook al zijn de uitkomsten nog onbekend, Zilveren Kruis is al bezig met beleid voor 2020. Boele van Hensbroek: "We zijn altijd bezig met de toekomst. Is dit project opschaalbaar? Welke elementen wel, welke niet. Daarover praten we nu samen al."

De rest van het veld kijkt volgens haar met grote interesse mee. "We krijgen veel aanvragen voor experimenten binnen. Maar we kunnen niet overal op in gaan, want iedereen wil het nét even anders. We moeten ervoor waken dat er niet straks duizend bloemen bloeien." De interesse laat volgens haar wel zien dat er veel behoefte is aan een andere werkwijze.

Dick Veluwenkamp
Dick Veluwenkamp, bestuurder bij Arkin

ARKIN

"Een psychiater heeft een grote caseload: hij is eindverantwoordelijk voor veel patiënten. Laatst vertelde één van onze psychiaters dat hij weer echt overzicht heeft over zijn caseload." Dick Veluwenkamp, bestuurder bij Arkin, vertelt over de eerste geluiden die hij hoort nadat in januari 2019 het experiment startte. Een experiment waar hij en zijn organisatie al een dik jaar mee bezig zijn. "Op een gegeven moment zagen we dat steeds meer tijd van behandelaren opging aan administratieve taken zoals verantwoording en vastlegging. Zaken die niets toevoegden aan hun behandeling. Sterker nog: die tijd van hun behandeling afnamen."

In actie

Met die signalen benaderde Arkin de politiek en Zilveren Kruis. "VWS omarmde onze vraag. Zij waren bezig met schrapsessies en voelden de urgentie dat er iets moest gebeuren." Samen met de NZa en Zilveren Kruis zetten ze het experiment door. "De inhoud van het experiment hebben we vervolgens echt samen met de behandelaren bedacht."

Eerste signalen

7 teams van Arkin van ongeveer 15 professionals per team werken nu op de nieuwe manier. Veluwenkamp: "De mensen zijn heel blij. Ze hebben meer rust in hun werk, meer overzicht en houden tijd over. Tijd die aandacht voor de cliënt wordt, of aandacht voor de ketenpartner." Positieve geluiden dus, maar ook op andere plekken ziet hij al eerste goede tekenen. "Het verzuim neemt af bijvoorbeeld. De draagkracht lijkt te groeien."

Het zijn nog maar de eerste signalen die Veluwenkamp schetst. "We hebben een nulmeting over de werkbelasting gedaan bij onze medewerkers toen het experiment startte. Dat gaan we dit jaar nog een paar keer doen." De geluiden zijn op dit moment dus nog niet meer dan dat: geluiden. "Maar ze zijn hoopvol. Als we op deze weg door gaan, denk ik dat iedereen in de ggz er baat bij heeft. Wat mij betreft is dit het begin van een nog veel grotere verandering. Dit heeft de ggz in Nederland hard nodig."

Innovatief contract