Contract tussen: CZ Groep en Zuyderland ziekenhuis
Contract voor: 10 jaar
Innovatief omdat:

Het een contract is voor erg lange tijd, waarin het doel is een verbeterslag te slaan in een regio met relatief hogere zorgkosten.

Doel

  • CZ: "We willen de burger een verbeterde gezondheidszorg laten ervaren en de kwaliteit en kosten in de regio verder optimaliseren. Dit doen we door ons te richten op de inhoud van de zorg in het ziekenhuis. We kijken integraal naar de processen in en om het ziekenhuis en minder naar de individuele 'zorgproducten'." 
  • Zuyderland ziekenhuis: "De juiste zorg ook echt op de juiste plek krijgen en daarbij bovenmatige zorgconsumptie in beeld krijgen en terugdringen. Hier gaan we samen met ketenpartners aan werken. Dit willen we voor elkaar krijgen door ons langdurig te verbinden in een proces dat tijd nodig heeft." 

Belangrijke voorwaarde

  • CZ: "Van te voren moet je het vertrouwen hebben dat van beide kanten de intentie goed is. Maar het gezamenlijke doel is leidend, niet uitsluitend de relatie. Als een contract in zichzelf voor beide partijen meerwaarde heeft, dan kan je ook op momenten waarop de relatie minder goed is terugvallen op de belangen die zijn vastgelegd in de overeenkomst."
  • Zuyderland ziekenhuis: "Bouw een relatie op met de zorgverzekeraar, met respect voor elkaars positie. Door transparantie kom je tot betere resultaten. Daarnaast is het ook belangrijk een goede band met je ketenpartners te hebben. Want als je zo’n route op wilt, dan kan dat niet zonder dat je ook de relatie met je ketenpartner adequaat organiseert. Wij kunnen niets zonder hen in dit contract."
Joël Gijzen
Joël Gijzen, directeur zorg bij CZ

CZ

Een contract afsluiten voor maar liefst 10 jaar, dat is uniek. "Tot voor kort was een looptijd van 5 jaar het langst", zo vertelt Joël Gijzen, directeur Zorg bij CZ. Toch zagen zorgverzekeraar en ziekenhuis het in dit geval zitten om de sprong te wagen.

Om de reden hiervoor te begrijpen, is het belangrijk de zorgvraag in de regio van het Zuyderland ziekenhuis te kennen. Deze regio is de Mijnstreek in Limburg. Gijzen: "De gezondheidsverschillen tussen Limburg en de rest van het land zijn groot. De mensen leven er korter, er zijn meer chronische aandoeningen et cetera. Het is zo extreem dat we dat terugzien in de zorgkosten."

Goed voor beide partijen

De exorbitant grote zorgvraag vraagt volgens Gijzen om een gezamenlijke aanpak. 'Wil je echt een verschil maken, dan red je dat niet in een paar jaar. Daar heb je goede partnerschappen en een lange adem voor nodig." Daarom dat het Zuyderland ziekenhuis voor CZ een logische partner was. "Het Zuyderland heeft goede contacten in de regio. Ook wij als CZ hebben al jaren geïnvesteerd in regionale binding met de zorgaanbieders en patiënten."

De binding sprak CZ dus aan, maar ze wilden ook dat het Zuyderland van het nieuwe contract de meerwaarde zou ervaren. "Het kan niet zo zijn dat ze goede dingen doen voor de samenleving en dan zelf schade lopen. Vandaar dat we, naast de langjarige overeenkomst, ook werken met een aanneemsom-constructie. Hiermee vervalt het belang om productie te maken. Er is ruimte om te bekijken wat echt nodig is om de specifieke regionale zorgvraag te bedienen."

Focus op productiefactoren

Een contract zoals CZ heeft met Zuyderland is mogelijk niet de laatste. "In de regio’s waar wij marktleider zijn, willen we niet meer over het ‘zorgproduct’ praten." Praat je over dat product, dan zit je volgens Gijzen in een virtuele wereld. "Terwijl niet het product, maar de onderliggende productiefactoren zoals structuren en processen bepalend zijn voor de kosten en de kwaliteit." Door daar op te focussen, verwacht CZ een verbeterslag te kunnen maken ten opzichte van de traditionele zorginkoop.

Dat vraagt ook wat van de zorgaanbieder. "Als je als verzekeraar pretendeert mee te spreken over kwaliteit en doelmatigheid van een ziekenhuis, is dat voor de aanbieder niet niks. Maar we zaten op veel aspecten al dicht tegen het Zuyderland ziekenhuis aan, zoals met ons programma ‘Effectieve E-health’. Dan is de volgende stap, om samen naar de totale context te kijken, sneller gemaakt."

Roel Goffin
Roel Goffin, lid raad van bestuur Zuyderland ziekenhuis

ZUYDERLAND ZIEKENHUIS

Meer dan 4 jaar geleden was er een fusie, waaruit het Zuyderland ziekenhuis ontstond. "Je bespreekt dan wat je wilt bereiken in de regio", vertelt Roel Goffin. Hij is lid van de raad van bestuur van het Zuyderland ziekenhuis. De dialoog over de doelen van de zorg lag toen al op tafel. "We bieden niet alleen ziekenhuiszorg, maar ook verpleeghuiszorg, thuiszorg, ggz en zelfs jgz. Dat geeft je een breder profiel. We voelen de verantwoordelijkheid die we hebben in de regio."

Omdat in de regio een relatief hoog marktaandeel toebehoort aan zorgverzekeraar CZ, communiceer je daar op andere wijze mee volgens Goffin. "Je moet erkennen dat als je zo met elkaar verklonken bent, je samen naar de knelpunten moet kijken." Dit kan door bijvoorbeeld data-analyses te delen. "Je biedt elkaar een bepaalde transparantie om de koe bij de horens te vatten. In onderlinge samenwerking willen we nu de regio gezonder maken."

"Welke grote groepen patiënten zijn er, en hoe we kunnen we het complete behandelproces daaromheen verbeteren?"

Het pact van Terworm

Goffin vertelt dat ze tal van collega-zorgorganisaties mee hebben genomen in de visie van het contract. "Je moet je in de keten samen verhouden." Zo is er het Pact van Terworm, vernoemd naar het kasteel waar de afspraken werden gemaakt. "We hebben elkaar daar ontmoet en gezegd dat we in onderlinge samenwerking concreet met bepaalde doelen langjarig aan de slag willen."

Een voorbeeldproject van het samenwerkingsverband is het transmuraal medicatiebeleid samen met apothekers. "Bovendien hebben we nu ook 50 eerstelijnsverblijf (elv) bedden extra. Dit zijn dus bedden bovenop de bestaande capaciteit." Ze zijn een alternatief voor het ziekenhuis én voor de huisarts. "Als mensen tijdelijk ziek zijn dan kan de huisarts ze hierheen verwijzen. Bijvoorbeeld een kwetsbare oudere met griep." De patiënt kan met goede zorg op die plek beter worden. Als de situatie verergert, kan hij naar het ziekenhuis. "Zolang er expertise aanwezig is en alles goed georganiseerd is, is dit een volwaardig alternatief." Het is een succesvolle terugvaloptie volgens Goffin, waarbij zorg op de juiste plek door samenwerking wordt gefaciliteerd.

Toekomst

Welke grote groepen patiënten zijn er, en hoe we kunnen we het complete behandelproces daaromheen verbeteren? Met die vraag gaat het Zuyderland in de toekomst aan de gang. "We hebben bij alle verzekeraars aangekondigd dat we meerjarige overeenkomsten willen. Al wordt dit waarschijnlijk niet bij allemaal de 10-jaar-variant."

Innovatief contract