De afgelopen weken organiseerden we vier regionale informatiebijeenkomsten in Eindhoven, Zwolle, Utrecht en op Schiphol. Hier gingen we in gesprek met zorgaanbieders over de nieuwe bekostiging voor de verpleeghuiszorg. We gaven uitleg over het grotere plaatje maar ook specifiek over de integrale vergelijking en het invullen van het template voor het kostenonderzoek. Meer dan honderd zorgaanbieders kwamen op de bijeenkomsten af.

Opening: wat en waarom?

NZa-programmaleider Emi van Galen opende iedere bijeenkomst met een schets van het grotere plaatje: waar komt de wens voor een nieuwe bekostiging in de verpleeghuiszorg vandaan?

Na deze plenaire uitleg, hadden de deelnemers de gelegenheid om twee workshops bij te wonen. Tijdens deze workshops gingen we dieper in op de praktische werking van het template, de technische werking van de integrale vergelijking en het vraagstuk rondom transparantie: hoe kunnen we het meest effectief leren van de opgehaalde data?

Workshop over invullen template populair

Tijdens de praktische workshop van KPMG vertelden experts meer over de uitgangspunten en de technische werking van het template. Sjoerd Veldhuizen van KPMG legde uit waar ze op hebben gelet bij het maken van de uitvraag: “We hebben geprobeerd om de uitvraag zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en tegelijkertijd de kwaliteit en vergelijkbaarheid van de data zo goed als mogelijk te borgen”. 

NZa-programmaleider Emi van Galen spreekt zaal toe
NZa-programmaleider Emi van Galen spreekt zaal toe.

Een kijkje onder de motorkap

Tessa Voesenek, beleidsmedewerker bij de NZa, gaf een kijkje onder de motorkap van het kostenonderzoek en het idee voor de nieuwe bekostiging van de verpleeghuiszorg, de integrale vergelijking. Een uitgebreid verslag van deze workshop vind je hier.

Transparantie en terugkoppeling

We stonden ook stil bij verschillende vraagstukken rondom transparantie en terugkoppeling. Wat is nodig voor een transparante terugkoppeling van het kostenonderzoek? Hoe zorgen we er samen voor dat het leerrendement het grootst is? Met wie moeten we de data delen? En welke data is bruikbaar voor interne bedrijfsvoering van verpleeghuizen?

Tijdens deze workshop gingen deelnemers hierover met elkaar in gesprek. “In andere sectoren weten ze veel van elkaar, ik weet eigenlijk vrij weinig van de bedrijfsvoering van mijn buren”, gaf een deelnemer aan.

Een andere deelnemer suggereerde dat het handig kan zijn om na de terugkoppeling ook fysiek bijeen te komen met andere zorgaanbieders: “Het kan waardevol zijn om samen met andere zorgaanbieders uit de regio aan tafel te zitten en de resultaten te bespreken. Ook de zorgverleners moeten hierbij aansluiten.”

Het voordeel van het verzamelen van de data zagen veel deelnemers ook in: “Het grote aantal gegevens dat nu wordt verzameld, biedt de NZa wellicht de mogelijkheid om grotere verbanden te zien.” Sommige deelnemers die interesse hadden om verder mee te praten, hebben zich aangemeld voor een van de werkgroepen rondom de nieuwe bekostiging.

Van kritische punten leren we

NZa-programmaleider Emi van Galen blikt tevreden terug op de bijeenkomsten: “We hebben goede gesprekken gevoerd. Deelnemers waren soms kritisch en dat is goed. Samen in gesprek gaan over kritische punten geeft veel inzicht. Hiervan kunnen we alleen maar leren.”