Gepubliceerd op 24 november 2021

In de zorg draait het om mensen. Om patiënten, cliënten, zorgaanbieders en zorgverleners. Het draait om leveren en ontvangen van zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Toch is er ook veel aandacht voor cijfers. De data die achter die zorg schuilgaat. Ook als Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kunnen we daar niet omheen.

Data geeft richting aan ons werk als toezichthouder. Het stelt ons in staat besluitvorming te onderbouwen en ontwikkelingen te duiden. En dat is nodig om onze wettelijke taak uit te voeren én een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan goede, betaalbare en toegankelijke zorg.

JMV-dashboard

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) en de NZa hebben samen een dashboard ontwikkeld waarin de aangeleverde jaarverantwoordingen van zo’n 5.000 zorgaanbieders automatisch overzichtelijk worden weergeven. De JMV, de jaarlijkse maatschappelijke verantwoording in de zorg, is de belangrijkste bron voor het dashboard. Daarnaast gebruiken we ook gegevens uit bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel (KVK) en van declaraties voor ons toezicht. We streven ernaar zo veel mogelijk gebruik te maken van al bestaande bronnen om de administratieve lasten te beperken.

“We streven ernaar administratieve lasten te beperken.”

Met de ingang van de Wtza op 1 januari 2022 geldt het aanleveren van deze data voor alle zorgaanbieders. Dit betekent dat straks de jaarverantwoording van ruim 21.000 zorgaanbieders in het dashboard zichtbaar zal zijn. Niet alleen voor ons, want we delen dit dashboard bijvoorbeeld met zorgverzekeraars en andere toezichthouders. De gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), krijgen binnenkort ook toegang. Zo ondersteunen we de samenwerking tussen de verschillende toezichthouders in de zorg.

Financiële 'gezondheid'

In het dashboard kunnen we zien hoe het ervoor staat met de financiële ‘gezondheid’ van een zorgaanbieder. We kijken hierbij naar meer indicatoren dan alleen de winst, en vooral ook naar de samenhang tussen indicatoren onderling. Een combinatie van indicatoren geeft ons informatie over het risico voor de continuïteit en rechtmatigheid van een aanbieder. Deze informatie wordt vervolgens in perspectief geplaatst door het te vergelijken met andere zorgaanbieders binnen dezelfde sector.

Goed bestuur en professionele bedrijfsvoering

Deze informatie is voor ons belangrijk, omdat wij willen zien dat kwaliteit en continuïteit van zorg geborgd is en dat zorggeld besteed wordt aan zorg. Maar ook als zorgaanbieder is het essentieel dat de bedrijfsvoering en financiën op orde zijn, ongeacht hoe klein of groot de organisatie ook is. Betrouwbare administratie is daar een onmisbaar onderdeel van. Is die administratie op orde, dan is de aanlevering van de jaarverantwoording een eenvoudige handeling.

“Bij iedereen over de schouders meekijken? Dat willen we niet.”

Uitschieters

Omdat het dashboard risicogestuurd is en alle gegevens in perspectief plaatst, hoeven we niet bij iedereen over de schouder mee te kijken. Dat willen we ook niet. We zetten onze capaciteit vooral in op de zorgaanbieders waarvan uit de cijfers blijkt dat er risico’s zijn. We kijken dus naar het grotere geheel en zetten ons toezicht gericht in op de uitzonderlijke gevallen.

Samen voor de beste zorg

De data die achter de zorg schuil gaat, stelt ons dus in staat om onze rol als toezichthouder te vervullen. Om de belangen van burgers te beschermen als het gaat om toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg. Maar ook om het werkveld te ondersteunen en stimuleren om een professionele bedrijfsvoering te voeren. Zodat zorgaanbieders en zorgverleners kunnen doen waar hun passie ligt: patiënten en cliënten van de beste zorg voorzien.

De NZa houdt datagedreven en risicogestuurd toezicht. Dit artikel maakt deel uit van een drieluik dat meer inzicht biedt in waarom we dat doen en hoe we dat doen. In dit eerste deel geven we een algemene indruk van wat datagedreven en risicogestuurd toezicht voor ons inhoudt. In deel twee gaan we dieper in op het JMV-dashboard en hoe het ons, en andere toezichthouders, ondersteunt bij het uitvoeren van onze taken. In het derde en laatste deel maken we een verdiepingsslag naar de Wtza.