“Jullie werken hier aan een film waarvoor we in Den Haag nog het scenario schrijven” zegt minister Hugo de Jonge als hij Amsterdam Noord in december 2019 bezoekt. Toen konden we niet vermoeden in welke ongelooflijke roerige tijd we als samenleving zouden belanden. Diep respect hebben we voor de zorg- en welzijnsprofessionals die alle zeilen bijzetten tijdens deze coronacrisis.

We zien en horen hoe in het belang van de burger over eigen grenzen heen wordt samengewerkt. Hoe technologie een vlucht neemt. Het programma ‘Beter Samen in Noord’ draagt bij aan het vasthouden en verder brengen van samenwerking en technologie. Gestart in juli 2019 als gemeente Amsterdam, de Amsterdamse zorg- en welzijnsaanbieders in Noord, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de Nederlandse Zorgautoriteit de handen ineenslaan. 

“Jullie werken hier aan een film waarvoor we in Den Haag nog het scenario schrijven.”

Betere zorg voor de burger door nieuwe methodiek

De samenwerking binnen ‘Beter Samen in Noord’ gaat in de kern om betere zorg voor de inwoners, kansen benutten om de zorg te vereenvoudigen, bestaande interventies en initiatieven met behoeve van data en ICT effectiever en gerichter in te zetten en te volgen.

Eind 2019 is in Amsterdam Noord gestart met het ontwikkelen van een methodiek om zorginhoudelijke problemen het hoofd te bieden. Het gaat daarbij om op basis van feiten te vernieuwen. Denk aan interventies met data van de Spoedeisende hulp (SEH) in het BovenIJ ziekenhuis. Ruim 10% van de ca. 7.700 patienten die de SEH bezoekt, heeft een aspecifieke diagnose. Zij worden vaak onderzocht of er een somatische oorzaak is. Als deze er niet is, volgt er niet vanzelfsprekend passende nazorg.

Een methodiek om zorginhoudelijke problemen het hoofd te bieden.

Een deel van deze patiënten komt vervolgens regelmatig terug met dezelfde klachten. Door na het SEH-bezoek een snellere follow-up met passend vervolgtraject in te zetten, verwachten we dat de patiënt gerichte en integrale zorg ervaart. Organisaties Medworq en Stizon zijn daarom aangesloten om dit structureel in te zetten.

speelplaats Amsterdam Noord

Waardegedreven zorg

‘Beter Samen in Noord’ werkt domeinoverstijgend met een quadruple aim ambitie.

  • Het verbeteren van gezondheid en welzijn van de inwoners.
  • Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg.
  • De beheersing van de kosten van het sociaal domein en de zorg.
  • Het verlagen van de werkdruk en de toename van het werkplezier van de zorgprofessional. Per slot van rekening gaat betere zorg voor de patiënt hand in hand met die voor de professional.

Succesvolle interventies breder uitrollen.

Start in wijk Banne Buiksloot

We gaan gericht in één wijk aan de slag met de focus op de inwoners die last hebben van meerdere aandoeningen en daarmee ook zorg het hardste nodig hebben. Bijvoorbeeld door te letten op de frequentie van SEH- en huisartsenbezoeken. Met huisartsen, apothekers, specialisten en welzijnswerkers worden de interventies gedefinieerd met data-gedreven beslisondersteuning. Succesvolle interventies willen we breder uitrollen in andere wijken of stadsdelen. Geleerde lessen uit Banne Buiksloot nemen we mee om de methode cyclisch te verbeteren. 

Dichtbij, thuis en in hun eigen wijk.

De ambitie is om straks zorgverleners integrale spiegelinformatie te bieden. Deze informatie stelt hen in staat hun praktijk te vergelijken met andere. Zo kunnen zij onderzoeken of er eventuele afwijkingen zijn die zij zelf kunnen corrigeren. Verder richten we ons op samenwerking en werklastvermindering bij huisartsen, apothekers en specialisten. Dat doen we door interventies, bedacht en gedragen door professionals en/of cliënten. Op deze manier geloven we dat de gezondheid van inwoners en patiënten verbetert. Dichtbij, thuis en in hun eigen wijk.