Gepubliceerd op 14 oktober 2021

In deze Stand van de zorg 2021 presenteren we ons nieuwe logo. We nemen afscheid van de engel met het zwaard waarmee we onderscheid maakten tussen het reguleren van de zorg (de engel) en het toezicht houden op de zorg (het zwaard). Het oude logo past niet meer bij wie we nu zijn. Onze strategische agenda geeft aan waar wij nu staan en welke koers wij de komende jaren varen. En bij deze agenda past een nieuw logo.

Logo

Waar ons logo op is gebaseerd en wat dit nieuwe logo zegt over de toekomst van de NZa? Dat licht onze bestuursvoorzitter, Marian Kaljouw, toe in onderstaande video.

In gesprek met Marian Kaljouw, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Vraag: 
Waarom krijgt de NZa een nieuwe visuele identiteit, een nieuw logo?

Antwoord:
De NZa krijgt een nieuw logo omdat het huidige logo niet meer past bij wie we nu zijn.

Het oude logo bestaat uit twee delen, een engel voor regulering en een zwaard voor toezicht en handhaving, en daar staan we al lang niet meer.

We zijn een hele andere NZa geworden op basis van een hele nieuwe strategische agenda die we al 5 jaar geleden hebben gemaakt. En daar past in deze slotfase een nieuw logo bij en dat is wat we hebben gedaan.

Vraag:
Waar is dat logo op gebaseerd?

Antwoord:
Waar het logo op is gebaseerd, daar kijk je naar. Dat is gebaseerd op een netwerk. En dat netwerk staat voor samenwerking, voor afstemming, voor krachten bundelen.
Het bestaat ook uit pentagrammen. Dat vind ik zelf ontzettend mooi. En ieder pentagram is verschillend, net als al onze stakeholders en wij zelf. We zijn allemaal anders en toch vormen we met elkaar het netwerk dat ervoor zorgt dat iedereen in Nederland de zorg krijgt die nodig is als ‘ie het nodig heeft. Dat is waar je naar kijkt.

Vraag:
Wat wil de NZa met het nieuwe logo uitdragen?

Antwoord:
Ik denk dat dat nieuwe logo een belofte is. Een belofte voor Nederland, voor alle mensen in Nederland. De belofte van als er iets gebeurd en als je zorg nodig hebt. Echt nodig hebt. Dan kun je ervan op aan dat je die dan ook echt krijgt.

Belofte

Ons nieuwe logo is een belofte voor alle mensen in Nederland. Die belofte luidt dat mensen die zorg nodig hebben ervan op aan kunnen dat ze die zorg ook krijgen. Als NZa staan we voor één gezamenlijk doel: goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen in Nederland, nu en in de toekomst.

Het nieuwe logo van de NZa