Waardegedreven zorg is iets waar het Friese ziekenhuis Nij Smellinghe samen met zestien andere ziekenhuizen naar streeft. Het is een gezamenlijk speerpunt waar zij aan werken in een programma van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ). Niet gek misschien, als de bestuursvoorzitter van het regioziekenhuis, Bert Kleinlugtenbeld, ook de voorzitter is van de SAZ. Kleinlugtenbeld: “We proberen samen te zorgen voor nog betere kwaliteit van zorg en doelmatigere zorgverlening.”

Benchmarken en meerjarenafspraken

Nij Smellinghe werkt samen met andere regionale ziekenhuizen aan waardegedreven zorg. Dit doen ze door data te benchmarken en deze in spiegelbijeenkomsten met andere ziekenhuizen te bespreken. Kleinlugtenbeld: “Zo kijken we bij elkaar in de keuken en leren we van elkaar, bijvoorbeeld voor darmkanker, galblaas en liesbreuk. Maandelijks krijgen de deelnemers ook een rapportage met opvallende prestaties van hun eigen ziekenhuis. Heel leerzaam voor elk ziekenhuis dat meedoet.”

Het onderwerp wordt aangestipt in de contractbesprekingen met zorgverzekeraars. Aan de onderhandelingstafel met hen zet Kleinlugtenbeld in op meerjarenafspraken. “We streven naar een meerjarenafspraak voor drie jaar, plus twee. Dat geeft enige mate van zekerheid, maar laat ook ruimte voor ontwikkelingen. Dat is nodig, want de (technologische) ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en dat maakt het lastig om nu in te schatten hoe de zorg precies werkt over acht jaar.”

Bert Kleinlugtenbeld, voorzitter van de SAZ en bestuursvoorzitter Friese ziekenhuis Nij Smellinghe

Meerjarenafspraken en msb’s

De nog te realiseren meerjarenafspraken vertaalt Kleinlugtenbeld vervolgens direct door naar afspraken met het msb. “We hebben binnen Nij Smellinghe vier msb’s. Zij staan allemaal heel constructief in de onderhandelingen.” Kleinlugtenbeld heeft de msb’s laten zien wat de wenselijke afspraken met de verzekeraars zijn en wat dit financieel betekent. “Uiteindelijk streven we met hen ook naar meerjarenafspraken. Hierbij is het van belang dat er zo min mogelijk verschil zit tussen de afspraak met je verzekeraar en de afspraak met je msb.”

Hoe de financiële stromen binnen het msb vervolgens lopen is volgens Kleinlugtenbeld ‘kijken achter de voordeur van de voordeur van de voordeur’. “Daar hebben wij niets mee van doen. We maken alleen afspraken met het msb in financiële zin.” Kleinlugtenbeld weet te vertellen dat binnen het msb ook een benchmark wordt gebruikt. “Waardegedreven zorg is nog geen thema bij de msb’s, maar ze zijn hier wel degelijk in geïnteresseerd. Zodra je specialisten betrekt bij waardegedreven zorg en de uitkomsten hiervan zijn ze vooral inhoudelijk geïnteresseerd en minder gericht op de financiën. Zij worden juist geprikkeld in hun deskundigheid op hun vakgebied.”

Een afsluitende tip

Elk ziekenhuis is anders, en elk ziekenhuis heeft een andere financiële situatie. Kleinlugtenbeld: “Elke bestuurder weet natuurlijk zelf het best hoe hij of zij het regelt. Maar als ik één advies mag geven, dan zou ik aanraden een meerjarenafspraak te maken met je preferente zorgverzekeraar. Vertaal deze vervolgens één-op-één door naar je msb.” Kleinlugtenbeld adviseert daarbij om in ieder geval ook afspraken te maken over de onder- en overproductie met de msb’s en de zorgverzekeraars.