Gepubliceerd op 13 oktober 2022

Onze taak stopt niet nu ons ‘advies passende zorg’ is overgenomen in het coalitieakkoord. Wij zien een actieve rol voor de NZa weggelegd. Daarom gaan we in op wat de NZa het afgelopen jaar heeft gedaan, gaat doen en noodzakelijk vindt voor de benodigde transitie in de zorg. We zoomen in op thema’s die noodzakelijk zijn om goede en verantwoorde zorg te kunnen blijven garanderen: