Zorg dat je meedoet

Dit artikel hoort bij: NZa-Magazines 05

Goed onder controle dankzij online astmazorg

Minder vaak naar het ziekenhuis voor controle, maar wel goed onder controle zijn. Dat is de kracht van het experiment Luchtbrug. Dankzij deze digitale zorgvorm kunnen kinderen die astmatische zorg nodig hebben online worden gemonitord en krijgen zij de persoonsgerichte zorg die nodig is.

Zorg dat je meedoet

In Nederland hebben meer dan 120.000 kinderen astmatische klachten. Ongeveer de helft van deze kinderen moet twee tot vier keer per jaar naar het ziekenhuis voor een poliklinisch controlebezoek bij de kinder(long)arts. Deze ‘traditionele’ ziekenhuiszorg heeft een grote impact op het dagelijks leven van de kinderen en hun ouders. Dankzij Luchtbrug kan een deel van de ziekenhuiszorg vervangen worden door digitale zorg.

Lara van den Wijngaart, kinderarts in opleiding tot kinderlongarts bij het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis

Thuis onder controle

Het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis en zorgverzekeraar VGZ werkten de afgelopen jaren samen aan Luchtbrug. Onlangs promoveerde Lara van den Wijngaart, kinderarts in opleiding tot kinderlongarts bij het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis, op deze vorm van digitale zorg. De kinderlongarts onderzocht bij ruim 200 kinderen hun astmatische zorgverloop. Hierbij bezocht de ene helft van de groep elke vier maanden het ziekenhuis. De andere helft werd maandelijks gemonitord door Luchtbrug en kwam slechts eens in de acht maanden op fysieke controle. Uit het onderzoek blijkt dat de astmacontrole verbeterde bij de kinderen die via Luchtbrug gemonitord werden. Een groot voordeel van Luchtbrug is namelijk dat het zorgteam zich niet alleen hoeft te baseren op het fysieke consult, maar ook gebruik kan maken van de data die volgt uit de online vragenlijsten die de kinderen maandelijks thuis invullen.

“De kracht van Luchtbrug is dat het echt een deel van de reguliere zorg kan vervangen”, licht Van den Wijngaart toe. “Het is niet zoals bij veel andere toepassingen van digitale zorg, een toevoeging op de reguliere zorg. Voor kinderen met astma scheelt het invullen van de maandelijkse vragenlijsten veel tijd en energie, terwijl wij als zorgverlener dankzij Luchtbrug veel meer persoonsgerichte zorg, afgestemd op iedere individuele patiënt, kunnen leveren. Ook kunnen we onze spreekuren efficiënter inrichten en meer tijd besteden aan patiënten die dat op dat moment echt nodig hebben.”

Willemien Alting, projectleider van de Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten

Zorgvernieuwing

“Dankzij Luchtbrug kunnen klachten tijdig herkend en erkend worden, en ook behandeld”, vertelt Willemien Alting, projectleider van de Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). “Met de online monitoring kan aantoonbaar veilig en kosteneffectief het aantal poliklinische controles verminderd worden. Daarmee maken we de zorg efficiënter, zonder aan kwaliteit in te boeten. Daarom is Luchtbrug een mooie zorgvernieuwing die wij graag uitlichten.”

Het experiment sluit goed aan bij de huidige ontwikkelingen binnen de digitale zorg. Alting: “Digitale zorg is vanwege de corona-uitbraak in een stroomversnelling gekomen. We zetten daarom steeds meer in op: digitaal waar het kan, face-to-face waar het moet. Online monitoring is een mooie ontwikkeling die patiënten regie geeft in het behandelproces. Inmiddels zijn er 18 ziekenhuizen die Luchtbrug actief gebruiken ter vervanging van reguliere poliklinische controles, een ontwikkeling die wij aanmoedigen.”

Ruimte in de regels

Met de Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten geeft de NZa ruimte aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars om kortdurend en kleinschalig te experimenteren met innovatieve zorgprestaties, zoals Luchtbrug, om daarmee de zorg te verbeteren. De innovatieve zorgprestatie kan gericht zijn op:

  • nieuwe of vernieuwde zorglevering met een betere prijs-kwaliteitsverhouding;
  • efficiënte zorgorganisatie waaronder substitutie van tweedelijnsgezondheidszorg naar eerstelijnsgezondheidszorg;
  • verbetering van kwaliteit van zorg voor de patiënt.
Jacqueline Batenburg, innovatiemanager VGZ

Opschalen

Jacqueline Batenburg is innovatiemanager bij VGZ en noemt Luchtbrug één van de mooie voorbeelden om zinnige en persoonsgerichte zorg te realiseren. “Samen met het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis richten we ons op innovatie in de zorg. We vinden het belangrijk dat de zorgverlener de initiator en de ambassadeur is, dat is bij Luchtbrug het geval. Als zorgverzekeraar ondersteunen wij zorginnovaties door belemmeringen weg te nemen. Bijvoorbeeld door een webinar te organiseren om artsen met elkaar in contact te brengen en te inspireren. En daarnaast door kostendekkende financiering te bieden en nieuwe zorgprestaties aan te vragen als dat nodig is.”

“De experimenteermogelijkheid binnen de beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten is één van de mogelijkheden voor een zorgverzekeraar om zorgverleners een kostendekkend tarief te bieden voor de nieuwe manier waarop de zorg georganiseerd is”, vertelt Batenburg. “De nieuwe experimentele zorgprestatie kan ook met andere ziekenhuizen afgesproken worden. Dit neemt mogelijke financiële belemmeringen in de opschaling weg. Daarnaast is het prettig om meetbare doelstellingen te definiëren om Luchtbrug goed te monitoren en na drie jaar te evalueren.”

Ook enthousiast over Luchtbrug?

Een optimale inzet van passende zorg en digitale zorg vraagt om gedragsveranderingen bij zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgvragers, maar ook om veranderingen in de bekostiging. Daarom faciliteren wij experimenten als Luchtbrug in onze Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten. In drie jaar tijd zullen de experimenteerpartijen Radboud UMC en VGZ onderzoeken of deze nieuwe vorm van zorglevering een vaste betaaltitel verdient in de reguliere bekostiging.

Wij moedigen andere zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan om ook aan te sluiten bij het experiment Luchtbrug. In onze informatiekaart leggen wij uit hoe. Ook lees je hier hoe een innovatie-aanvraag tot stand komt.

Gepubliceerd op 19 november 2020