Gepubliceerd op 28 maart 2022

In het complexe zorglandschap is de NZa niet de enige die toezicht houdt en handhaaft. Integendeel, er zijn heel veel partijen met elk hun eigen taak. De NZa investeert van oudsher veel in samenwerking tussen partijen, omdat fouten en fraude dan effectiever aan te pakken zijn.

"De samenwerking binnen deze taskforce gaat met vallen en opstaan."

Rob de Ridder, strategisch adviseur NZa

Een goed voorbeeld van samenwerking in toezicht en handhaving is de Taskforce Integriteit Zorgsector (TIZ), waarin 10 partijen onder voorzitterschap van VWS een convenant voor de aanpak van fouten en fraude in de zorg hebben getekend. De samenwerking binnen deze taskforce gaat met vallen en opstaan, signaleert Rob de Ridder, strategisch adviseur van de NZa. “Er zijn zeker goede voorbeelden van samenwerking te noemen. Denk aan het barrièremodel dat we hebben ontwikkeld in samenwerking met een groot aantal partijen om vast te stellen waar het mis kan gaan in de zorg (zie ook het kader over Fenomeenonderzoek elders in dit artikel, red). We zien bijvoorbeeld in de praktijk dat betonvlechters, pizzabakkers en aardappeltelers een bureau in de wijkverpleging starten. Prima als daar je hart ligt, maar vaak is in dit soort gevallen geld verdienen de drijfveer. Voordat ze aan de slag kunnen, moeten ze eerst langs de overheid, de bank, de accountant en de notaris. Die partijen kunnen ons helpen om barrières voor toetreding op te werpen, zodat dubieuze aanbieders geweerd worden.” 

Samenwerking in ggz-sector

Een ander voorbeeld waarin de NZa samen optrekt met partners, is de ggz-sector, die sinds 1 januari 2022 is overgestapt op een nieuw bekostigingsmodel. Dit nieuwe model haalt ongewenste prikkels om foutief te declareren weg, maar levert ook nieuwe risico’s op. Samen met zorgverzekeraars houdt de NZa dit jaar scherp in de gaten of zorgaanbieders zich aan de regels van de nieuwe bekostigingsmodel houden (zie ook het kader over GGZ elders in dit artikel). 

Veel winst te boeken

Op andere terreinen is nog veel winst te boeken, vindt De Ridder. “Ook de andere TIZ-partijen vinden dat, zo kwam uit een recente evaluatie naar voren. We hebben goed naar elkaar uitgesproken welke verwachtingen we van elkaar hebben. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat we veel nauwer met zorgverzekeraars en opsporingsdiensten gaan samenwerken om overtredingen van de administratieplicht effectief op te sporen en aan te pakken. Zien wij excessen die thuishoren in het strafrecht, dan moeten we erop kunnen vertrouwen dat het OM deze zaken met prioriteit oppakt.”